Ποντικοφάρμακο αντιπηκτικό NIAR-NEO Wheat - 150gr

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιταριού.
SKU: AGNNWH150

Availability: in Stock


€2.30

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιταριού.

Κατηγορία:

Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).

Εγγυημένη σύνθεση:

Brodifacoum 0,0029% β/β

Βοηθητικές ουσίες 99,9971% β/β

Περιέχει τoν πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

Αρ. έγκρισης κυκλοφ.: ΤΠ14-0124/21-06-2017

Το προϊόν (Τρωκτικοκτόνο-Βιοκτόνο) χρησιμοποιείται για την προστασία της δημόσιας υγείας, την
προστασία αποθηκευμένων προϊόντων και τροφίμων και την προστασία υλικών (πχ ιστορικά κτίρια,
τεχνικά αντικείμενα). Προορίζεται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των
καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια)
μέσω: α) καλυμμένης εφαρμογής, β) σε δολωματικούς σταθμούς.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείστε μέχρι 50 γρ.
δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την
απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.
Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.
Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με
σοβαρή προσβολή.
Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε
τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές
όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση τους.

Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται
εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν
δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα
συντροφιάς και μη στοχευόμενα ζώα. Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και μη
στοχευόμενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Κατά την τοποθέτηση των
δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από
άλλα ζώα ή παιδιά. Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην
μπορούν να απομακρυνθούν.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και
καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το μακριά από το φως. Χρονική διάρκεια σταθερότητας μέχρι 2 χρόνια.

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή σπόρων σιταριού.

Κατηγορία:

Αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο δόλωμα για την καταπολέμηση οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια).

Εγγυημένη σύνθεση:

Brodifacoum 0,0029% β/β

Βοηθητικές ουσίες 99,9971% β/β

Περιέχει τoν πικραντικό – αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate

Αρ. έγκρισης κυκλοφ.: ΤΠ14-0124/21-06-2017

Το προϊόν (Τρωκτικοκτόνο-Βιοκτόνο) χρησιμοποιείται για την προστασία της δημόσιας υγείας, την
προστασία αποθηκευμένων προϊόντων και τροφίμων και την προστασία υλικών (πχ ιστορικά κτίρια,
τεχνικά αντικείμενα). Προορίζεται για την καταπολέμηση των οικιακών ποντικών (Mus musculus) και των
καφέ αρουραίων (Rattus norvegicus) σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια)
μέσω: α) καλυμμένης εφαρμογής, β) σε δολωματικούς σταθμούς.

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Για προσβολές από ποντικούς χρησιμοποιείστε μέχρι 50 γρ.
δολώματος ανά θέση δόλωσης. Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 5 μέτρα, μειώνοντας την
απόσταση στα 2 μέτρα σε περιοχές με σοβαρή προσβολή.
Για προσβολές από αρουραίους χρησιμοποιείστε μέχρι 100 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.
Τοποθετείστε τις θέσεις δόλωσης κάθε 10 μέτρα, μειώνοντας την απόσταση στα 5 μέτρα σε περιοχές με
σοβαρή προσβολή.
Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε
τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές
όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να
αποφεύγεται η χρήση τους.

Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται
εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες. Το προϊόν
δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα
συντροφιάς και μη στοχευόμενα ζώα. Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και μη
στοχευόμενα ζώα (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Κατά την τοποθέτηση των
δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από
άλλα ζώα ή παιδιά. Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην
μπορούν να απομακρυνθούν.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία. Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και
καλά αεριζόμενο χώρο. Φυλάξτε το μακριά από το φως. Χρονική διάρκεια σταθερότητας μέχρι 2 χρόνια.

Products specifications
Availability Available
  euFlag digital ktpae espa  
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης