Πώμα (από μίζα) STIHL - 00001957000

Αυθεντικό ανταλλακτικό STIHL
Κωδικός: AG0001957000
Brand: Εικόνα για τον κατασκευαστή STIHL

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα


€0,90

Είναι κατάλληλο για χρήση στα μοντέλα:

BG 56 - D

BG 56-D - D

BG 56-Z - D

BG 66-D - D

BG 66-Z - D

BG 72 - B

BG 75 - B            

BG 85 - G

BG 85 - H

BG 85 C Z KAT - G

BG 85-DZ - G

BG 85-Z - G

BG 85-Z - H

BG 86 - J

BG 86-D - J

BG 86-Z - J

BT 120 C - B

BT 121 - B

BT 121-Z - B

BT 45 - D

FC 44 - B

FC 55 - B

FC 55-DZ - B

FC 55-Z - B

FC 70-Z - B

FC 73 - C

FC 75 - B

FC 83 - C

FC 85 - B

FH 75 - B

FR 220 - B

FR 350

FR 450

FR 480

FR 85

FR 85 T

FS 120

FS 120 R

FS 200

FS 200 R

FS 250

FS 250 R

FS 300

FS 350

FS 36 R

FS 36 R-Z

FS 38

FS 38 2-MIX

FS 380

FS 38-Z

FS 38-Z 2-MIX

 

FS 40

FS 400

FS 400-K

FS 400-L

FS 40-Z

FS 44

FS 44 R

FS 45

FS 45 D-Z

FS 450

FS 450-K

FS 450-KZ

FS 450-L

FS 450-Z

FS 45-Z

FS 46-DZ

FS 46-Z

FS 480

FS 480-K

FS 480-KW

FS 480-KWZ

FS 480-KZ

FS 480-L

FS 480-W

FS 480-Z

FS 50

FS 50-L

FS 50-LZ

FS 55

FS 55 2-MIX

FS 55 R

FS 55 R 2-MIX

FS 55 R-DZ

FS 55 R-Z

FS 55 T

FS 55-DZ

FS 55-Z

FS 56

FS 56 R

FS 72

FS 74

FS 75

FS 76

FS 80

FS 80 R

FS 83

FS 83 R

FS 83 T

FS 85

FS 85 R

FS 85 RX

              

 

FS 85 T

FT 250

HL 73

HL 73 K 

HL 75    

HS 45-Z

HS 75

HS 80

HS 85

HT 250-Z

HT 70

HT 70 K

HT 70 Z

HT 73

HT 75

HT 75-Z

KA 120

KA 250

KA 85 R

KM 55

KM 55 R

KM 55 R-DZ

KM 55 R-Z

KM 85

KM 85 R

KM 85 R-Z

KR 85

KW 85

MM 55

MM 55-Z

PC 70

PC 75

SH 85

SH 85

SH 85-DZ

SH 85-Z

SH 85-Z

SH 86

SH 86-D

SP 200

SP 200-Z

SP 400

SP 401

SP 450

SP 451

SP 471

SP 481

SP 80

SP 81

SP 85

Είναι κατάλληλο για χρήση στα μοντέλα:

BG 56 - D

BG 56-D - D

BG 56-Z - D

BG 66-D - D

BG 66-Z - D

BG 72 - B

BG 75 - B            

BG 85 - G

BG 85 - H

BG 85 C Z KAT - G

BG 85-DZ - G

BG 85-Z - G

BG 85-Z - H

BG 86 - J

BG 86-D - J

BG 86-Z - J

BT 120 C - B

BT 121 - B

BT 121-Z - B

BT 45 - D

FC 44 - B

FC 55 - B

FC 55-DZ - B

FC 55-Z - B

FC 70-Z - B

FC 73 - C

FC 75 - B

FC 83 - C

FC 85 - B

FH 75 - B

FR 220 - B

FR 350

FR 450

FR 480

FR 85

FR 85 T

FS 120

FS 120 R

FS 200

FS 200 R

FS 250

FS 250 R

FS 300

FS 350

FS 36 R

FS 36 R-Z

FS 38

FS 38 2-MIX

FS 380

FS 38-Z

FS 38-Z 2-MIX

 

FS 40

FS 400

FS 400-K

FS 400-L

FS 40-Z

FS 44

FS 44 R

FS 45

FS 45 D-Z

FS 450

FS 450-K

FS 450-KZ

FS 450-L

FS 450-Z

FS 45-Z

FS 46-DZ

FS 46-Z

FS 480

FS 480-K

FS 480-KW

FS 480-KWZ

FS 480-KZ

FS 480-L

FS 480-W

FS 480-Z

FS 50

FS 50-L

FS 50-LZ

FS 55

FS 55 2-MIX

FS 55 R

FS 55 R 2-MIX

FS 55 R-DZ

FS 55 R-Z

FS 55 T

FS 55-DZ

FS 55-Z

FS 56

FS 56 R

FS 72

FS 74

FS 75

FS 76

FS 80

FS 80 R

FS 83

FS 83 R

FS 83 T

FS 85

FS 85 R

FS 85 RX

              

 

FS 85 T

FT 250

HL 73

HL 73 K 

HL 75    

HS 45-Z

HS 75

HS 80

HS 85

HT 250-Z

HT 70

HT 70 K

HT 70 Z

HT 73

HT 75

HT 75-Z

KA 120

KA 250

KA 85 R

KM 55

KM 55 R

KM 55 R-DZ

KM 55 R-Z

KM 85

KM 85 R

KM 85 R-Z

KR 85

KW 85

MM 55

MM 55-Z

PC 70

PC 75

SH 85

SH 85

SH 85-DZ

SH 85-Z

SH 85-Z

SH 86

SH 86-D

SP 200

SP 200-Z

SP 400

SP 401

SP 450

SP 451

SP 471

SP 481

SP 80

SP 81

SP 85

Προδιαγραφές προϊόντων
Διαθεσιμότητα Άμεσα Διαθέσιμο
  euFlag digital ktpae espa  
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης